Att vårda vårt kulturhistoriska byggnadsarv utgör en väsentlig del av våra entreprenader.

Byggnadsvård

Med traditionella material och hantverksskicklighet ser vi till att byggnader och byggnadsdetaljer från förr bevaras för framtiden. Vid antikvariska restaureringar kan  handverktyg och hantverkstekniker som är över hundra år gamla återigen få tjäna sitt syfte. 

Oavsett om du behöver hjälp med någon enstaka byggnadsdel eller en total restuarering/renovering hjälper vi dig. Nedan ger vi enbart några exempel på de vanligaste tjänsterna som vi utför, så tveka inte att höra av dig i fall att du har något annat som du behöver hjälp med.

Fönsterrestaurering

Fönster är en utsatt byggnadsdel som behöver ses över på gamla hus.  Vi kittar, byter glas, målar om  samt utför lagningar i karmar, fönsterbågar och spröjs. När vi restaurerar och underhåller gamla fönster använder vi oss av traditionella material så som linoljekitt och linoljefärg. Vi tillverkar även helt nya fönster i gammal stil.

Timring

Många äldre timmerstommar behöver repareras på grund av fukt och rötskador. Vi utför hållbara timmerlagningar med riktigt kvalitetsvirke. Givetvis kan vi även timra nytt.

Antikvariska uppdrag

Ibland är det extra viktigt med höga krav på det hantverksmässiga utförandet. Det kan vara byggnader eller byggnadsdetaljer som är fredade och där det endast får användas ursprungliga hantverksmetoder för att på ett så varsamt sätt som möjligt restaurera byggnaden. Vi har särskild erfarenhet inom detta både vad gäller hantverksmetoder och dokumentation av arbetet. 

Fler exempel på arbeten vi utför:

Vårdplaner

Vi gör vårdplaner för äldre byggnader så att det ska vara enkelt att veta vad som behöver göras och med vilka material. 

Interiört

Renovering och läggning av olika typer av trä- och tegelgolv, invändig panel samt övriga trädetaljer. 

Tak-, grund- och fasadreparationer

Renovering och omläggning av  bland annat tegeltak, byte av fasadpanel, fönsterfoder, etcetera.