Deltagande i ett antikvariskt uppdrag på Totteiska gården på Skansen i Stockholm. Handhyvling av såkallade kolonnbasfoder till dörrar och fönster. Delar av restaureringen var ett forskningsprojekt under hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet.

Vill du veta mer om renoveringen av Tottieska gården på Skansen finns en kort film om arbetet.